Paradoksy aborcji

7 uwag do wpisu “Paradoksy aborcji”

  1. „Ustawę o pla­no­wa­niu rodziny i ochro­nie płodu ludz­kiego prze­gło­so­wali w Sej­mie 7 stycz­nia 1993 r. posło­wie opcji cen­tro­pra­wi­co­wej, soli­dar­no­ścio­wej, przy zde­cy­do­wa­nym sprze­ci­wie post­ko­mu­ni­stów i liberałów.” – proponuję zapoznać się z wynikami głosowań w Sejmie z 7 stycznia 1993r. – bo mam wrażenie, że autor zamiast trzymać się faktów, napisał coś „na wyczucie” i wyszło nie do końca zgodnie z prawdą.

  2. proszę o więcej szczegółów ponieważ na stronie sejmu nie udało mi się znaleźć wyników głosowania z zaznaczeniem podziału na partie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *