Jezus dokonuje oczysz­czenia świątyni, to znaczy przy­wraca jej wła­ściwe miej­sce w naszym życiu…Łk 19, 45-48

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *