Tydzień ekumeniczny

4 uwagi do wpisu “Tydzień ekumeniczny”

  1. Prawda jest jedna. I księża /i inni świeccy katolicy też/ powinni Ją głosić. A Prawda jest taka, że poza Kościołem, który jest w łączności i jedności ze Stolicą Apostolską nie ma zbawienia. Teraz jest bardzo modne nazywanie różnych grup wyznaniowych 'kościołami’. A Kościół jest jeden, święty i apostolski. Chrystusowy. I lepiej być posądzonyn o 'ciemnotę’ konserwatywny6 tradycjonalistą niż miękkim, nowoczesnym liberałem, który za cenę łamania zasad KPK i w imię źle pojętego dialogu między religiami jest gotów odprawić „Eucharystię ekumeniczną”.

  2. Cytując deklarację Dominus Iesus (ogłoszona przez kard. Ratzingera, podpisana przez JP2):

    Wierni zobowiązani są wyznawać, że istnieje historyczna ciągłość ? zakorzeniona w sukcesji apostolskiej ? pomiędzy Kościołem założonym przez Chrystusa i Kościołem katolickim: ?To jest jedyny Kościół Chrystusowy (…), który Zbawiciel nasz po zmartwychwstaniu swoim powierzył do pasienia Piotrowi (por. J 21, 17)

    „Natomiast Wspólnoty kościelne, które nie zachowały prawomocnego Episkopatu oraz właściwej i całkowitej rzeczywistości eucharystycznego misterium, nie są Kościołami w ścisłym sensie;”

  3. Bardzo dziękuję za tekst „Tydzień Ekumeniczny”, Bardzo potrzebny. Przytoczę jednąz wypowiedzi internetowych: „Stolica Apostolska jednoznacznie zabraniała katolikom udziału w ekumenicznych spotkaniach i kongresach, czemu najdobitniej dał wyraz papież Pius XI w swojej encyklice ?Mortalium Animos? ? O popieraniu prawdziwej jedności chrześcijan. Niestety, po ostatnim soborze hierarchia katolicka wraz z większością kleru serwuje nam fałszywą naukę o jedności chrześcijan czy wspólnocie z innym religiami i kulturami. Piękna, ofiarna, pełna miłości bliźniego inicjatywa została unicestwiona i przerobiona na tydzień ekumeniczny, w którym biskupi Kościoła stają w jednym szeregu z wszelkiej maści heretykami i poganami. Pragnienie wyprowadzenia bliźnich z błędu i przywiedzenie ich do ostoi jedynej Prawdy zostało zastąpione nieustannym ?dialogiem?, który prowadzi jedynie do relatywizacji wiary katolickiej i kompletnego zamieszania.” (B.Gajos)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *