Ojciec Eliasz. Czas Apokalipsy

3 uwagi do wpisu “Ojciec Eliasz. Czas Apokalipsy”

  1. ?- Jest wielu ludzi, któ­rzy ofi­cjal­nie są prze­ciwni Chry­stu­sowi ? zaczął papież ? i takich, któ­rzy fał­szy­wie przy­cho­dzą w imię Chry­stusa. Jed­nak ten, który stoi za nimi w cie­niu, jest o wiele potęż­niej­szy niż oni wszy­scy razem. (?)

    …skojarzyło mi się to z pewnym podziałem ludzi na:

    – niewierzących,
    – wierzących praktykujących oraz
    – (podobno najpoważniejszy przypadek) praktykujących, ale niewierzących.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.