3 uwagi do wpisu “Drzewa”

  1. ?Naj­pięk­niej­szymi drze­wami w nie­bie są naj­więksi grzesz­nicy, któ­rzy posłu­żyli się swą nędzą niby nawo­zem kar­mią­cym korze­nie rośliny?.
    bł. Maria od Jezusa Ukrzy­żo­wa­nego ?Mała Arabka?.

    Cytat dodałem do bazy kilku tysięcy cytatów religijnych, które wyświetla w sposób losowy przy każdym wejściu moja strona nawrocenie.pl (ot mała reklama 🙂 )

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.