W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego

4 uwagi do wpisu “W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego”

  1. czyż sam nasz Pan nie związał z przyjęciem Komunii w Święto Miłosierdzia odpustu zupełnego mówiąc do św. Faustyny:
    „Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 699).”

  2. ta obietnica to dużo więcej niż odpust zupełny, odpust zupełny to pełne darowanie kar doczesnych, ale nie win. To jakby połączenie odpuszczenia wszystkich grzechów i kar należnych za nie, jakby spowiedź i odpust zupełny (tyle, że wcześniej trzeba być w stanie łaski). Niektórzy porównują skutki przyjęcia Komunii w tym dniu do skutków jakie wywiera Chrzest.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.