Moralność w punktach: Rachunek sumienia

7 uwag do wpisu “Moralność w punktach: Rachunek sumienia”

  1. To prawda, że w obecnych czasach jest większa pogoń za dobrami materialnymi, niż staraniem się o łaskę wiary i jej pogłębianie.
    Musimy się czasem mocno poobijać, aby wiedzieć że bez Pana Boga życia nie ma.

  2. ?Rodzi­com kato­lic­kim, któ­rzy z wła­snej winy nie posy­łają dzieci na kate­chi­za­cję w wie­rze, oraz dzie­ciom nie korzy­sta­ją­cym z niej, jeżeli nie oka­zują żad­nej poprawy, należy odma­wiać roz­grze­sze­nia?. Skąd jest ten fragment?

  3. w pierwszym wpisie zawarłem informację, że jesli nie zaznaczono inaczej to cytaty pochodzą z B. Haring, Teologia moralna

  4. Kiedy jakieś 20 lat temu zauważyłem, że świat z jakiegoś powodu upraszcza, bądź omija niezwykle ważne zagadnienia i postanowiłem na własną rękę szukać prawdy o świecie i człowieku, myślałem naiwnie, że zajmie mi to jakieś kilka tygodni i wrócę do poprzedniego życia. Okazało się, ze od tego czasu nic już nie jest takie samo. Niestety, o autorytety trudno nawet na najwyższych szczeblach Kościoła. Cieszę się, że Ksiądz ma tyle samozaparcia i odwagi, żeby prowadzić ten blog, który jest jakby światłem w mroku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *