Christus vincit, regnat, imperat

7 uwag do wpisu “Christus vincit, regnat, imperat”

 1. Ksiądz miesza tradycyjną naukę Kościoła o monarchii z liberalną teorią ekonomiczną przyjętą przez heretyka Korwina. Liberalizm jest zgubnym błędem niezależnie od tego czy jest socjal-liberalny czy konserwatywno-liberalny ponieważ stawia on w miejscu Boga wolność osobistą. Nie ma żadnej wolności jeśli nie pochodzi ona od Boga – a oderwanie wolnej woli od Boga i jej teizacja jest zgubną herezją. Można debatować co do celowości zaciągnięcia długu publicznego ale Kościół od dawna błogosławi państwu socjalnemu, jako że realizuje one sprawiedliwość społeczną. Poddaję za Tomaszem i papieżem Janem Pawłem II że Sprawiedliwość społeczna jest nadrzędną wartością wszystkich społeczeństw ludzkich, i powinno być szanowne zarówno przez rządy jak i rządzonych. Gwiazdowski lubi obracać nieskazitelną naukę Chrystusa i Kościoła swoimi chorymi wynaturzeniami liberalnymi, potępionymi przez wszystkich papieży.

  1. Z całym szacunkiem:
   Kościół potępia zarówno socjalizm jak i liberalizm i jest to oczywiste. Jeśli chodzi o pana Korwin-Mikkego, nie zgadzam się z Jego „społecznym darwinizmem”, ale w 100% popieram Jego dowartościowanie wolności i odpowiedzialności człowieka oraz kwestii własności. W obu encyklikach społecznych (Leona XIII i Piusa XI) znajdzie Pan zdania dotyczące obrony praw pracownika (i to oczywiste), jak również wezwanie do tego, aby państwo nie wtrącało się zbytnio w gospodarkę:
   „Mówiąc o reformie instytucji, mamy na myśli głównie państwo, nie jakoby od jego działania spodziewać się należało całego ratunku, lecz z tego powodu, że wskutek wspomnianego już a nieszczęsnego „indywidualizmu” doszło do tego, że owo biblijne i ongi przez rozliczne związki świetnie rozwinięte życie społeczne obecnie tak upadło i prawie zanikło, że pozostały prawie same jednostki i państwo, z nie małą szkodą samego państwa. Życie społeczne bowiem stało się bezkształtne, a państwo, przejąwszy na siebie wszystkie te zadania, które poprzednio ponosiły zniszczone związki, załamuje się niemal pod ciężarem nieskończonych zadań i zobowiązań” (Quadragesiomo anno). I to obserwujemy. Państwo przejęło zbyt wiele obowiązków, które powinny być w gestii ludzi.

   1. Papież Leon XIII w tej w/w encyklice wspomina o feudalnych cech rzemieślniczych. Te organizacje, które wymarły były instytucjami feudalnymi, które zostały zniszczone przez powstania wolnego rynku towarów i usług. Ogólnie liberałowie nienawidzą wszelkie instytucje pośredniczące między państwem i wolnym rynkiem a obywatelami.

    Liberałowie nawet nie chcą słyszeć o kościołach i cechach. Takie chore jednostki uważają że nie ma żadnych pośredników między ludźmi a Bogiem, państwem i rynkiem. Liberałowie chcieli państwo bezwyznaniowe i to dostali. Chcą wydalenie religii z szkół i to dostaną. Front liberałów już rozsiał spustoszenie w kraju i ich ojciec chrzestny Korwin-Mikke i jego spadkobiercy duchowi w Platformie Obywatelskiej już większość Polaków ma dość. Co nam to dało że Korwin i jego uczniowie, rządzą od 8 lat? Nic, państwo liberałów ceniących libertyńską wolność doprowadziło do masywnego frontu nienawiści wobec Kościoła. Już nie raz pokazał Korwin swoje chore oblicze. Już nie ośmieszaj się, Korwin już za długo rządzi. Liberalizm zawsze potępiony przez Kościół.

    1. Chyba żyjemy na innych planetach jeżeli Pan uważa, że PO jest partią liberalną tak jak Korwin. I powtórzę do znudzenia, Kościół potępia ZARÓWNO liberalizm jak i SOCJALIZM.

     1. PO wywodzi się ze środowiska Korwina. Zaproponuję poczytać wczesnego Korwina z lata 80. i 90, ubiegłego wieku. Korwin dopiero teraz maluje się jako konserwatystę – nigdy nim nie będąc.

      cd. socjalizmu. pojęcie to ma tyle znaczeń co jego odbiorcy. Socjalizm według definicji Korwina na pewno nie jest zabroniony przez Kościół z tego względu że on wszystkich swoich przeciwników wyzywa od socjalistów. Socjalizm zabroniony przez papieży w XIX w. opierał się o zbrojnej walce klasowej. Po II wojnie światowej większość formacji socjalistycznych porzuciło ten postulat, tym samym zbliżając się do Kościoła. Socjalizm potępiony w 1880 przez papieża Leona XIII nie jest socjalizmem 1950 roku lub 2015 roku.

      Chrystus głosił socjalizm bez walki rewolucyjnej – dlatego został ścięty przez liberalno-kapitalistycznych faryzeuszy. Nie może tego zakryć, ale to kapitaliści ukrzyżowali robotnika – bo sprzeciwił się ich interesom świątynnym.

 2. Radzę jednak przeczytać książkę: A. Małaszewski [red.], Socjalizm i komunizm potępione przez papieży, Sandomierz 2009, zanim zacznie Pan pisać takie bzdury.

 3. Odnośnie punktu 6., istnieje obecnie lepszy termin nazywający obecny kształt demokracji. Funkcjonuje oficjalnie w Rosji pod nazwą „suwerennej demokracji” i został wymyślony przez bardzo wpływowego na Kremlu W. Surkowa (władcy marionetek).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *