Papież heretyk

8 uwag do wpisu “Papież heretyk”

 1. Po przeczytaniu tekstu nasuwa mi się pytanie: czy ksiądz popadający w herezje (przechodzi do protestantów) nadal może dokonać przeistoczenia? Może odprawić ważną Msze?

  1. z własnego wyboru odprawiać jej nie będzie, natomiast teoretycznie może odprawić Msze ważną (święcenia przyjmuje się raz na zawsze), ale niegodziwie.

   1. Chyba, że nie będzie intencji składania Ofiary, więc Mszy św. wówczas nie będzie (Msza św. = materia+forma+intencja).

    1. „Do ważności Sakramentu potrzebna jest w szafarzu intencja uczynienia co czyni Kościół, intencja wewnętrzna, przynajmniej wirtualna, dorównująca absolutnej, determinująca materię i osobę.
     Intencja jest to wola uczynienia czegoś, w naszym wypadku, udzielenia Sakramentu. Różni się od uwagi (attentio), która jest aktem rozumu, polegającym na świadomości tego, co się w danym razie robi. Nazwa ?Kościół? we formule intencja uczynienia tego, co czyni Kościół, oznacza, w sposób ogólny i nieokreślony bliżej, prawdziwy Kościół Chrystusowy, niewyszczególniając, który nim jest. Dlatego protestant, udzielający chrztu z intencją uczynienia, co czyni Kościół protestancki, błędnie sądząc, że to jest Kościół Chrystusowy, ważnie chrzci. Tylko, gdyby protestant był przekonany, że Kościół katolicki jest Kościołem Chrystusowym, a z nienawiści przypuśćmy nie chciał to robić, co robi Kościół katolicki Sakrament byłby nieważny. Wyrażenie to znaczy to samo co wyrażenie: co Chrystus ustanowił, lub co czynią chrześcijanie. Stąd żyd lub poganin nie wierzący ani w Chrystusa ani w Kościół Chrystusa, proszony przez kogoś, by mu chrztu udzielił, ważnie chrzci, jeśli ma intencję uczynienia to, co czynią chrześcijanie, albo to, o co jest obecnie proszony. Formuły ?intencja uczynienia tego co czyni Kościół? użył pierwszy raz Praepositinus (+ 1231). Formuła ta stała się wnet potem powszechną i przez Sobór Trydencki została sankcjonowana. Protestanci, wychodząc z założenia, że Sakramenta służą tylko do obudzenia wiary w przyjmujących je, przeczą potrzeby jakiejkolwiek intencji w szafarzu.”

     Ks. dr. M. Sieniatycki, Zarys dogmatyki katolickiej. Tom IV. O sakramentach i rzeczach ostatecznych, Kraków 1931, s. 90.

 2. A co z przypadkiem kiedy papież jest heretykiem formalnym, ale zachowuje to dla siebie i nie podaję złej nauki do wierzenia tylko bardzo ortodoksyjną?
  Mamy wakt? Ecclesia supplet?

  1. „Trzeba jednak zauważyć, że aby doszło do przestępstwa w ogóle, a w szczególności do herezji, konieczne jest naruszenie zewnętrzne, a nie tylko wewnętrzne prawa kościelnego. Naruszenie prawa wewnętrzne to takie, które dokonuje się w wewnętrznym świecie myśli i pragnień. Ponieważ herezja to przestępstwo, które polega na wyrażeniu myśli, zostaje zastosowany kan. 1330, według którego przestępstwo należy uważać za niedokonane, jeśli nikt nie spostrzegł tego oświadczenia
   lub ujawnienia myśli; jeżeli te, rzeczywiście popełnione (jakimkolwiek
   narzędziem komunikacji zewnętrznej: pismem, słowem, znakiem czy czynem) nie zostały przyjęte (nie tylko postrzeżone, ale faktycznie zrozumiane) przez nikogo, ten kanon zakłada, że nie zostały one dokonane” (ks. Nykiel, op. cit.)

 3. Czy sądzicie, że w naszych czasach są jeszcze heretycy? Przykład Lutra jest dosadny, ale dziś jakiekolwiek herezje natychmiast spotykają się z represjami ze strony Kościoła. Duchowni nawet jeśli myślą inaczej, chyba nie chcą się z tym afiszować.

 4. Jeśli herezją nie jest: pozwalanie na Komunię Świętą dla cudzołożników przez Franciszka to co nią jest?
  Tak samo zrównanie heretyckich sekt z jedynym prawdziwym Kościołem Katolickim, ekumenizm, herezja wolności religijnej zamiast tolerancji czy herezji wolności sumienia itd…

  e. winniśmy posłuszeństwo papieżowi w tym wszystkim co nie sprzeciwia się Tradycji wedle definicji podanej wyżej.

  Tzn że papież może być heretykiem tj sprzeciwiać się Tradycji KK?
  Powinniśmy być papieżowi całkowicie posłuszni bo papież jest całkowicie posłuszny Tradycji inaczej nie mamy do czynnienia z papieżem…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *