Etyka Wyklęta

11 uwag do wpisu “Etyka Wyklęta”

 1. +L.I.Ch.+
  Kochany Xięże, przeczytałem wpis o Żołnierzach Niezłomnych i jestem skonfundowany tym co czytałem.
  Nie wiem czy ma to być prowokacja? Czy myśli i tezy zawarte w tekście są autentycznym przekonaniem autora?
  Zakładam, że skoro tekst powstał, w takiej formie, to nie jako prowokacja, ale jako myśl autorska.
  Nie wiem czy uda się w poniższym wpisie zawrzeć polemikę jako całość, jednak absolutnie nie ma Xiądz racji, a do tego niestety błędy rzeczowe i pewna nieuczciwość intelektualna dyskwalifikują wartość wpisu jako niesienie światła dla sprawy, jak wpisał jeden z komentujących.
  Dokonując wpisów publicznie, musimy pamiętać o zadaniach i funkcji jaką mają pełnić.
  Jako duchowny, Xiądz nie tylko poucza o Panu Bogu, ale też pełni funkcje wychowawcze, a więc teksty publikowane winny być rzetelne i jak najwierniejsze VERITAS (PRAWDZIE).
  Co do meritum. Otóż, nasz Pan, Jezus Chrystus urodził się w czasie kiedy Imperium Romanum zajmuje cały basen morza Śródziemnego, to fakt historyczno geograficzny. Natomiast jurydcznie Chrystus rodzi się pod prawem Świątyni Jerozolimskiej lub inaczej – mojżeszowym, i jako takiego prawa przestrzega, to samo tyczy się Jego Rodzicielki, NMP, i św. Józefa. Twierdzenie więc, że narodził się pod prawem rzymskim, jest nieścisłe i służy manipulacji w celu uwierzytelnienia tezy stawianej przez autora jako prawdziwej. Żydzi podlegając prawu rzymskiemu, jako region podbity, przestrzegali własnego prawa i zwyczaju, sama NMP podlega prawom i zwyczajom żydowskim, jak i Pan Jezus wypełnia najpierw prawo Mojżesza. Czym innym jest władza świecka, której byli poddani wszyscy w ramach imperium, a zupełnie inną sytuacją jest prawo pod którym rodzi się Zbawiciel, prawo Boże. O czym też w Ewangelii jest napisane.
  Kwestia modlitewna za władzę, tutaj bardzo tendencyjne przedstawiona. Modlitwa za władcę (lub władzę) może obejmować prośbę o jego nawrócenie, o dary mądrości, lub inne… , które są konieczne do rządzenia. Modlitwa za władzę nie oznacza uległości w każdym zakresie władzy narzuconej lub władzy wybranej.
  Truizmem będzie stwierdzenie, że tam gdzie przekracza się prawo Boże, posłuszeństwo się kończy. Dlatego właśnie chrześcijanie wybierali arenę a nie cześć boską cesarza. Dlatego zamiast być posłuszni władzy okupacyjnej Polacy żydów ukrywali zamiast ich wydawać w ręce gestapo. Czyżby posłuszeństwo zależało według tezy tutaj postawionej tylko niektórej władzy? Władzy sowietów tak, a nazistów nie? Według argumentacji z artykułu działania AK były grzeszne i prowadzone przeciw władzy… jak Xiądz napisał niezależnie z jakiego lub czyjego ustanowienia. Fałszywy trop. Powtórzę jeszcze raz : tam gdzie przekracza się prawo Boże, posłuszeństwo się kończy.
  Powołał się Xiądz na Katechizm, karkołomna sztuczka.
  Po pierwsze KKK mówi o wojnie sprawiedliwej, a więc o wojnie w obronie Ojczyzny, przeciw najeźdźcy. I tak własnie działali żołnierze niezłomni. Bronili swego kraju.
  Okupacja bolszewicka to nie tylko była armia czerwona, to przede wszystkim sposób myślenia, który z tą armią nam przyniesiono, i wtłoczono. Stworzono Homo Sovieticus. Przepraszam dygresja własna.
  Kolejna bardziej istotna rzecz. Cytowanie KKK z roku 1983 i pisanie, że na tej podstawie ktoś kilkadziesiąt lat wcześniej źle postępował jest sztuczką erystyczną. To tak jakby Xiądz oskarżył Św Hieronima, że nie wziął pod uwagę nowego tłumaczenia Pisma Św. i ostatnich badań egzegetycznych w tym zakresie.
  Proszę zagłębić się w katechizm Św. Piusa X, kard Gaspari, lub trydencki. I na tej podstawie opracować swoją tezę, znając prawo wiary, które kierowało tymi Bohaterami i Męczennikami… i na koniec, ludzie, o których się tutaj wspomina umierali za Boga, Honor i Ojczyznę. Warto zauważyć kolejność. W mojej ocenie oddawali życie nie tylko za Polskę, ale przede wszystkim za Chrystusa!
  Jako sprawa ostatnia w artykule posługuje się Xiądz cytatami z Pisma Św. Chciałbym tu zapytać na jakiej podstawie Xiądz dokonał ich takiej interpretacji? Jak naucza nas Kościół Św. nie wolno nam ich interpretować, czy to Leon XIII, czy Pius XII, czy też ostatni Katechizm. Interpretacji i wykładni Słowa Bożego dokonuję Kościół, a ten mówi o obronie ojczyzny i wojnie sprawiedliwej…
  Czyniąc taką interpretację uwiarygodnia Xiądz, fałszywą tezę. Proszę o uważną lekturę Katechizmu i nauczania Kościoła Św., a okaże się, że Żołnierze Niezłomni, nie tylko działali w obronie Polski i jej wolności, ale tez zgodnie z nauczaniem Kościoła Św. Broniąc swego Kraju przed „bezbożnym komunizmem” (czy wie Xiądz z czego jest to cytata?)
  Myślę, że potrzeba ostrożności w szafowaniu tak radykalnie nieprzychylną i fałszywą oceną historii i ludzi tamtych czasów.
  To bardzo skrótowo w temacie Żołnierzy Niezłomnych…

  Nos cum prolae pia benedicat Virgo Maria!

  1. Różnica polega na tym, że ja posługuje się cytatami, Pan wyraża co myśli na ten temat. Rzecz druga to piramidalne błędy, których szczytem jest mylenie cytowanego fragmentu KKK z fragmentem dotyczącym wojny sprawiedliwe (to są inne punkty Katechizmu). I na koniec rzecz warto przemyślenia: cytuję tu obficie kard. Wyszyńskiego (wraz z podaniem źródeł); proszę zatem powiedzieć czy kard. Wyszyński nie znał nauki Kościoła?

  2. W mojej ocenie oddawali życie nie tylko za Polskę, ale przede wszystkim za Chrystusa!
   Mylisz się nie walczyli za Chrystusa !
   Co Pan Jezus powiedział do Piotra który chwycił za miecz i odciął ucho… schowaj Piotrze miecz, bo kto mieczem wojuje od miecza ginie.
   ” Modlicie się za przyjaciół ? Ja wam mówię i poganie tak czynią, cóż z tego za nagrodę otrzymacie w niebie…? Módlcie się za swoich wrogów”
   Zostałeś spoliczkowany ? nadstaw i drugi policzek !
   Za wiarę w Pana Jezusa to ginęli męczennicy, a Żołnierz Wyklęty ginął za swoje przekonanie ( nie dopuszczał do myśli że w Polsce może rządzić komunista ( nie popieram tego systemu ), jednak mimo że oni z tym systemem walczyli to i tak ten system po wojnie 50 lat w Polsce rządził, widocznie Panu Bogu się tak podobało. Proszę rozważać niewolę Egipską i Babilońską Narodu Wybranego – za swoje nie posłuszeństwo przykazaniom Bożym zostali ukarani, proszę szukać grzechów w Narodzie Polskim za co został Ukarany 123 latami zaborów, 6 lat hitleryzmu i 50 lat Komunizmu. Jak już Pan doszukasz się grzechów narodowych wtedy zrozumiesz że Pan Bóg inaczej nie mógł postąpić

   Polecam do czytania Dzienniczek Siostry Faustyny Kowalskiej
   Książki Rozalii Celak, Fulli Horak i zapoznać się z Żywotem Świętego Andrzeja Boboli..

 2. +L.I.Ch.+

  Nie ładnie Księże Tomaszu, nie przystoi intelektualiście taka próba dyskredytacji adwersarza. Sam cytat ma wartość o tyle o ile prawdziwie przedstawiamy jego treść, poprzez intelektualną pracę nad nim, a nie próbę manipulacji treścią.
  Posługując się tekstami cytowanymi Xiądz przedstawił swoje przemyślenia, ja swoje przedstawiłem bez cytatów, gdyż z łatwością można do wielu dotrzeć, chociażby jak te o wojnie sprawiedliwej.
  Więc czemu ta próba dyskredytacji ma służyć? Autorytet więcej zyskuje kiedy przyzna się do błędu niż kiedy idzie w zaparte.
  Sam cytat może służyć manipulacji, jak to Xiądz był zrobił, lub poznawaniu prawdy, którą poznajemy rozumem, a nie cytatem.
  Ten ostatni może nam pomóc w poznaniu prawdy lub przeszkodzić, jeśli padwano jest jego błędna interpretacja. Odniosłem się krytycznie do tekstu Xiędza i posługiwania się warsztatem naukowym przez Xiędza. Dlatego nie muszę nic cytować.
  Pozwolę sobie na dalszą polemikę. Zasłonił się Xiądz postacią kard. Wyszyńskiego. Czy był wierny nauczaniu Kościoła? Wychodzi z tekstu Xiąedza, że nie był. Nie poszedł na współpracę z bezpieką, organem władzy państwowej, czyż nie?
  Wracając zaś do Rycerzy Niezłomnych. Lub inaczej Żołnierzy Wyklętych. Zauważyć trzeba pierwszy człon, ŻOŁNIAERZE!
  Dlatego inne części nauczania kościoła odnoszą się do sytuacji, którą Xiądz tak dzielnie, choć błędnie przedstawia. W innej sytuacji w czasie wojny jest cywil w innej żołnierz. Zresztą nie tylko w czasie wojny.
  Pozwolę sobie jeszcze na dalej idący wniosek, zgodnie z błędną myślą Xiąedza. Czy sądzi Xiądz, że Karol Wojtyła, późniejszy św. Jan Paweł II, nie był posłuszny nauczaniu Kościoła? Przeciąż władza, chociaż okupacyjna, zakazała działania seminarium, a On wstępuje do tajnego seminarium!!! A co z jego ekscelencją Adamem kardynałem Sapiehą? Czy i On też nie był posłuszny nauczaniu Kościoła skoro to seminarium prowadził i się niem opiekował? Działał przecież przeciw władzy!
  Proszę pamiętać, sam cytat źle użyty może prowadzić do fałszywych wniosków. W ten sposób wielu oskarża Kościół o niewolnictwo, gdyż kobieta ma byś poddana mężowi. Sam cytat, kiedy jest źle przedstawiony intelektualnie, jest manipulacją. A to już bardzo źle, gdyż nawet sam Pan Bóg ludźmi nie manipuluje.
  Polecam się Xiędza serdecznej pamięci i modlitwie…

  1. Czekam z niecierpliwością na odpowiedź Księdza na drugi post „Augustyna” – zapowiada się interesująca dyskusja.

 3. Laudetur Jesus Christus,
  Szanowny Kięże Dobrodzieju,
  Proszę o przemyślenie następującego faktu: dlaczego proces biskupów krakowskich odbył się dopiero w roku 1953, podobnie jak represje na kard. Wyszyńskim? Co takiego lub kto zatrzymało komunistów przed zrobieniem tego wcześniej ( i zapewniam, że w latach 1944-1950 nie byłoby miejsc odosobnień tylko używając języka ówczesnego ” czapa księży po procesie kiblowym”) ? Odpowiedź : Żołnierze Wyklęci. Oni bronili cywilizacji łacińskiej przed barbarzyńcami , tak jak Cristeros w Meksyku bronili Wiary przed atakiem masonerii ( czyli de facto przed pomocnikami szatana na ziemi). Komuniści musieli się najpierw z Nimi ( ŻW) rozprawić aby dopaść Kościół Katolicki, czy skolektywizować np wieś polską. I jedno i drugie im się nie udało. Dlatego ja, prosty człowiek składam im hołd i dlatego proszę Szanownego Księdza o modlitwę za ich dusze. Sam Pan Bóg Czcigodnego Księdza powołał do tej zaszczytnej posługi kapłańskiej – to jasne, ale może krwią tamtych żołnierzy Najwyższy utorował Wielebnemu Księdzu ( i innym kapłanom) taką możliwość.
  In Christo Rege et Maria Regina

 4. Według tego co podaje Wikipedia, Watykan dopiero 19 października 1972 roku wycofał uznanie dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Jako ostatni z wszystkich państw. Podaje tę informację, a propos tego, której władzy mieli być posłuszni żołnierze, których dzisiaj określa się jako niezłomnych lub wyklętych. Gdy mówimy o Żołnierzach Wyklętych, nie mamy na myśli band partyzanckich złożonych z Kowalskich i Nowaków, tylko zawodowych żołnierzy, którzy mieli swoje konkretne obowiązki. W 1950 roku dochodzi do porozumienia Państwo-Kościół. Czy na tej podstawie żołnierze mieli odrzucić broń? A może na podstawie uzgodnień na konferencji jałtańskiej? Jeżeli nie to może na podstawie amnestii ogłoszonej 1947 roku? Dobrze kardynał Wyszyński przewidział, jaki rodzaj pracy był wtedy Polsce najbardziej potrzebny, ale czy to zwalniało żołnierzy z ich służby? A może był taki rozkaz, ale żołnierze go zignorowali? I czy w ogóle można mówić o zbiorowej odpowiedzialność w tej kwestii? Dzisiaj po wielu latach wiemy, że przy bierności naszych „sojuszników” nie było nadziei na niepodległość. Jednakże skąd mieli to wiedzieć wówczas żołnierze polskiego podziemia? Dla Polski kurz wojenny nie opadł w 1945, tylko kilka a nawet kilkanaście lat później. Wówczas stało się dla nas jasne, to co inni wiedzieli już, gdy wojna trwała w najlepsze. Proszę przeczytać na Wikipedii, co robił po wojnie jeden ze sztandarów Żołnierzy Wyklętych – Witold Pilecki. Zero samowolki. To co ksiądz nakreślił w swoim tekście, to teoretyczne dywagacje. To zwyczajnie nieuczciwe wobec tych ludzi.

  Jak najbardziej trzeźwo i roztropnie oceniajmy postawę ludzi, których stawiamy na piedestały. Tylko ocena, którą ksiądz przedstawił winna się tym, którzy mieli władze decyzyjne, a nie żołnierzom słuchającym rozkazów. Na przykład decyzja Bora-Komorowskiego o wybuchu powstania warszawskiego. Z drugiej strony postawa Żołnierzy Wyklętych nie spowodowała ogólnonarodowego powstania, kolejnego niepotrzebnego rozlewu krwi. Zdaje się, że naród polski usłuchał kardynała Wyszyńskiego i wziął się do pracy organicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *