Kara śmierci

Ewangelia a. Łk 23,41nn b. św. Dobry Łotr: „My przecież SPRAWIEDLIWIE ODBIERAMY SŁUSZNĄ KARĘ za nasze grzechy, podczas gdy…” (sprawiedliwie i słuszną karę – karę śmierci; greka mówi nawet „sprawiedliwie i godne za co zrobiliśmy, odbieramy”), c. „Zaprawdę, dziś ze Mną będziesz w raju”(pierwsza i jedyna kanonizacja dokonana przez Jezusa) d. jeśli ktoś mówi, że Biblia tylko akceptowała zastany stan  rzeczy (karę śmierci) – przeciw temu – jeśli tu św. Dobry … Czytaj dalej Kara śmierci

Mit założycielski

Środowiska określane jako „postępowe” uważają Rewolucję Francuską jako wielką zdobycz ludzkiej myśli. Przypatrzmy się więc faktom. Zdobycie Bastylii 14 lipca 1789 r. – w chwili zdobycia przetrzymywano tam SIEDMIU więźniów (czterech oszustów finansowych, dwóch szaleńców, hrabiego oskarżonego o kazirodztwo), – dowódcę Bastylii zamordowano za pomocą rzeźnickiego noża, – jego głowę obnoszono przez cały dzień na pikach, przy okazji wieszając arystokratów i księży, … Czytaj dalej Mit założycielski

Cztery uwagi o tolerancji

Tolerancja w języku a. pochodzi od łacińskiego „tolerantia” – znoszenie, wytrzymywanie, a to z kolei od bezokolicznika „tolerare” – znosić, cierpieć, wytrzymywać, b. z powyższego jasno wynika, że nie można tolerować pięknego widoku gór (nikomu nie przychodzi na myśl taka konstrukcja intelektualna; nie można tolerować czegoś dobrego np. toleruje smaczny obiad); można tolerować np. kiedy żona przesoli zupę (czyli znoszę to, że akurat dziś się jej nie udało). Tolerancja  w historii a. … Czytaj dalej Cztery uwagi o tolerancji

Logika elementarna

Być może niektórzy kojarzą filmik „buzię widzę w tym tęczu„. Przypomniał mi się on przy okazji dyskusji jaka rozgorzała po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, w którym rozszerzono definicję małżeństwa na osoby tej samej płci. Dyskusja dotyczyła zapisu naszej konstytucji, który stwierdza: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej” (Art. 18). Wydawać by się mogło, że jaki jest koń każdy … Czytaj dalej Logika elementarna

Trybunałem w aborcję

Art. 38 Konstytucji mówi, że każdemu człowiekowi przysługuje prawo do ochrony życia. * połączenie męskiej i żeńskiej komórki rozrodczej daje początek życiu w sensie biologicznym, jest to nowy organizm i jest to życie człowieka (por. T Smyczyński, Opinia prawna o poselskim projekcie zmiany [art. 38] Konstytucji RP…, Warszawa 2007), * wszelkie wątpliwości co do ochrony życia ludzkiego należy rozstrzygać na rzecz jego ochrony, zgodnie z zasadą in dubio … Czytaj dalej Trybunałem w aborcję