Jak ryba z wody

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest … Czytaj dalej Jak ryba z wody

Zatarte kształty

W wieczór, który nie niesie odpoczynku rzeźbię ciszę niewydobytymi myślami Przenikają się myśli splątania zdarzeń wędrówki myśli po drogach sennych marzeń I tak szukam ciepła w gęstniejącym mroku układam zmęczone słowa u kresu dnia i zatarte kształty rzeczy w wieczornej komplecie Uratuj mnie przede mną samym kiedy kończy się dzień (zdjęcie za: Adam Strug)