Moralność w punktach: Wolność

Decyzja moralna obejmuje całego człowieka (duszę, ducha i ciało) oraz sięga w wieczność. a. „Według nauki Kościoła wszyscy ludzie, którzy nie posiadają używania rozumu, a więc przede wszystkim dzieci przed wiekiem rozeznania, otrzymują od Boga szczęście życia przyszłego jako dziedzictwo (hereditas). Ci zaś, którzy posiadają możność rozumowania, mają je zdobyć jako zasługę (merces) przy pomocy dobrych czynów, wykonanych z pomocą łaski Boskiej. Pierwszym więc cel ostateczny jest przez Boga dany, … Czytaj dalej Moralność w punktach: Wolność

Moralność w punktach: Wstęp

1. „Parvus error in principio magnus est in fine” napisał Tomasz z Akwinu (De ente et essentia) przytaczając Filozofa. Mowa o moralności też musi podlegać tej zasadzie. Mowa bowiem o Teologii Moralnej, więc za punt wyjścia (jak w schemacie Sumy Tomasza) ma Boga. Zanim przejdziemy do pojęcia grzechu, zasługi i nawrócenia musi być pytanie o Boga. Jaki On jest? Kim On jest dla mnie? (w praktyce, nie w katechizmowej teorii) W rachunku sumienia zawsze powinien … Czytaj dalej Moralność w punktach: Wstęp

Rodzina Boga

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał … Czytaj dalej Rodzina Boga

Mary Wagner

Boże Narodzenie. Święto św. Szczepana pierwszego świadka – męczennika (martyr). Mary Wagner święta spędziła w areszcie bo broniła życia dzieci nienarodzonych. Podziwiam tę kobietę za jej wiarę i odwagę. Gdybyśmy wszyscy mieli choć część jej odwagi… Bóg przyjął ludzkie ciało. Przyjął na siebie życie pod sercem Matki. My w święto św. Szczepana możemy wstawić się za Mary Wagner. Można zadzwonić lub napisać w jej obronie do ambasady Kanady w Warszawie. … Czytaj dalej Mary Wagner

Pieśń o Bogu bliskim

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby … Czytaj dalej Pieśń o Bogu bliskim