Większa sprawiedliwość

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: ?Nie zabijaj?; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: ?Raka?, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: ?Bezbożniku?, podlega karze piekła ognistego. Jeśli … Czytaj dalej Większa sprawiedliwość

Zmiana perspektywy

  Jezus powiedział do swoich uczniów: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, … Czytaj dalej Zmiana perspektywy

Wiara i przytulenie

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest … Czytaj dalej Wiara i przytulenie

Pokusa raju

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebywał na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Trzy wersy. Prosty opis tęsknoty, którą nosimy w sobie. Bóg i człowiek, pustynia, zwierzęta, aniołowie, pokusa; to opis Raju. Nowy … Czytaj dalej Pokusa raju

Moralność w punktach: O cnotach

1. „Virtus est bona qualitas mentis, qua bene vivitur, qua nemo male utitur” (św. Augustyn). Cnota jest dobrą właściwością umysłu (duszy), przez którą człowiek dobrze żyje, której nikt nie użyje do złego. a. „Łaciński wyraz virtus, (cnota) oznacza siłę, albowiem cnota jest zarazem jędrnością i pięknością duszy. Jestto skłonność szlachetna, która nas nakłania do czynienia dobrze; rodzi w nas zarazem obrzydzenie do grzechu, i uczy nas … Czytaj dalej Moralność w punktach: O cnotach