Boska miara

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt … Czytaj dalej Boska miara

Potrzeba Judasza

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. … Czytaj dalej Potrzeba Judasza

Moralność w punktach: Roztropność

1. Prudentia est auriga virtutum – ?Roztropność jest woźnicą cnót?. a. „Roztropność nie tyle jest cnotą, jak strażniczką i regulatorką cnót, pomiędzy któremi właściwy zaprowadza stosunek, strzegąc je od wszelkiej stateczności” (św. Bernard). 2. „Jestto cnota, która nam każe rozróżniać, co mamy czynić, a czego się wystrzegać; co nas do Boga prowadzi, a co nas od Niego oddala” (x. M. Noel). 3. Roztropność ma … Czytaj dalej Moralność w punktach: Roztropność

Miara miłosierdzia

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”. Młody ksiądz został przeniesiony na parafię, gdzie był tylko proboszcz. Zwyczajem tej w tej parafii były wspólne posiłki kapłanów. … Czytaj dalej Miara miłosierdzia

Większa miłość

Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: „Abrahamie!” A gdy on odpowiedział: „Oto jestem”, powiedział: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę”. A gdy przyszedł na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął … Czytaj dalej Większa miłość