Kierunki patrzenia

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między … Czytaj dalej Kierunki patrzenia

Dwie drogi

W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. … Czytaj dalej Dwie drogi

Czułość

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: ?Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego … Czytaj dalej Czułość

Cóż mamy czynić?

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: ?Cóż mamy czynić?? On im odpowiadał: ?Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni?. Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego: ?Nauczycielu, co mamy czynić?? On im powiedział: ?Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono?. Pytali go też i żołnierze: ?A my co … Czytaj dalej Cóż mamy czynić?

Misericordes sicut Pater

Papież Franciszek otworzył Nadzwyczajny Rok Święty. Jego hasłem jest Misericordes sicut Pater (Miłosierni jak Ojciec). W założeniu jest bowiem głoszenie światu orędzia o miłosierdziu Bożym. Niestety owo orędzie stało się dla wielu wytrychem, którym usiłują otworzyć w Kościele drzwi dla grzechu. Istnieje nawet ryzyko, że Najwyższy Pasterz, biskup Rzymu, zupełnie nieświadomie, przyczynia się do tego stanu rzeczy. Aby dowieść swojej tezy i dać … Czytaj dalej Misericordes sicut Pater