Per Mariam: Odpowiedź na miłość Chrystusa

„Pierwsza prawda: Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, musi być ostatecznym celem wszelkiej naszej pobożności, inaczej byłaby ona fałszywa i zwodnicza. Jezus Chrystus to Alfa i Omega, Początek i Koniec wszystkiego. Pracujemy po to, jak mówi Apostoł, by każdego człowieka uczynić doskonałym w Jezusie Chrystusie, gdyż tylko w Nim mieszka cała pełnia Bóstwa i cała pełnia łaski, cnoty i doskonałości. Tylko w Nim otrzymaliśmy pełnię błogosławieństwa duchowego. … Czytaj dalej Per Mariam: Odpowiedź na miłość Chrystusa

Per Mariam: Miłość Chrystusa w Sakramencie Ołtarza

„Pragnie ona ? z jednej strony ? okazać miłość do człowieka, posuwającą się aż do śmierci za niego, by go ocalić. Z drugiej strony, nie mogąc się zdecydować na opuszczenie człowieka znajduje ona cudowny sposób, by umrzeć, a zarazem żyć i z człowiekiem pozostawać aż do skończenia wieków. Sposób ten to pełen miłości pomysł ustanowienia Eucharystii. Aby w tajemnicy w pełni zaspokoić ludzką miłość, ona bez trudu zmienia i odwraca porządek całej natury. … Czytaj dalej Per Mariam: Miłość Chrystusa w Sakramencie Ołtarza

Per Mariam: Miłość Chrystusa w Odkupieniu

Droga Krzyżowa „W łączności z Maryją, Matką Bolesną, przejdziemy, o Jezu, tą drogą krzyżową, którąś odbył, aby dokonać odkupienia naszego na Kalwarii. Oby rozważanie tych głównych tajemnic Męki Twojej napełniło serce nasze skruchą za grzechy i wdzięcznością za wielką ku nam miłość Twoją. 1. Stabat Mater dolorósa iuxta crucem lacrimósa, dum pendébat Fílius. Statio I (prima) Christus condemnatur ad mortem. 1. Stoi … Czytaj dalej Per Mariam: Miłość Chrystusa w Odkupieniu

Per Mariam: Miłość Chrystusa w Jego Wcieleniu

Poznać i pokochać Jezusa „Czwarte ćwiczenie. Będą żywili szczególne nabożeństwo do wielkiej Tajemnicy Wcielenia Słowa, obchodzonej 25 marca. Jest Ona właściwą tajemnicą tego nabożeństwa, gdyż zostało ono zainspirowane przez Ducha Świętego: 1) Aby uczcić i naśladować ową niewypowiedzianą zależność, jaką Syn Boży zechciał przyjąć wobec Maryi na chwałę Boga, swego Ojca, i dla naszego zbawienia. Zależność tę widać najjaśniej w tej właśnie Tajemnicy, gdy Jezus … Czytaj dalej Per Mariam: Miłość Chrystusa w Jego Wcieleniu