Seminarium duchowne ochroną w ciemnej nocy duszy, Mieczysław Gogacz

Mieczysław Gogacz, Seminarium duchowne ochroną w ciemnej nocy duszy, ?Pod prąd? nr. 1-2 (1985), 15-18. Bibliografia M. Gogacza ? Studia Filozofia Christiana nr 2 (1996). Seminarium duchowne ochroną w ciemnej nocy duszy Odróżniam powołanie do kapłaństwa od powołania do seminarium. Powołanie do kapłaństwa, oczywiście hierarchicznego, jest charyzmatycznym wezwaniem ze strony Ducha Świętego do udzielania sakramentów. Poprzez sakra­menty Chrystus zbawczo uobecnia się w osobie ludzkiej. Musimy więc mieć … Czytaj dalej Seminarium duchowne ochroną w ciemnej nocy duszy, Mieczysław Gogacz