Mity i fakty (Demokracja)

Wpisy fejsbukowe z cyklu #MityiFakty dotyczące demokracji nie są metodologicznie posegregowane. Zawierają konieczne skróty myślowe i przykłady właściwe dla czasu ich powstania, jak również dla formy wpisów fejsbukowych. Na końcu znajduje się przydatna bibliografia. I Demokracja (wstęp) Na wstępie trzeba poczynić trzy uwagi. 1. Perspektywa Aby przejść do dalszych rozważań konieczny jest pewien dystans intelektualny. Ryba pływająca całe życie w wodzie nie ma zielonego … Czytaj dalej Mity i fakty (Demokracja)

Łyżka dziegciu

Chyba już wszyscy wiedzą, że są szanse, aby w Polsce prawnie zakazać zabijania dzieci pod sercami matek. W tym temacie jest jednak konieczne pewne wyjaśnienie i ostrzeżenie. Mam nadzieję, że wyjaśnienie dotrze do tych, którzy używają absurdalnych argumentów a ostrzeżenie do tych, których cieszy proponowany zapis ustawy. Wiele osób nie zauważa w tym temacie, że żyjemy w kraju demokratycznym. Demokracja zaś jest stanem permanentnej awarii aksjologicznej. Wynika to stąd, że w tym ustroju … Czytaj dalej Łyżka dziegciu

Christus vincit, regnat, imperat

1. Ogólny zarys relacji Państwo – Kościół zarysowałem w tekście Sicut in caelo et in terra. Dla pewnego porządku przypomnę kilka cytatów: a. ?Koniecz­ność roz­działu pań­stwa od Kościoła jest abso­lut­nie fał­szywą tezą, bar­dzo szko­dli­wym błę­dem” (Pius X, Vehe­men­ter nos). b. ?Kró­lew­ska funk­cja musi zabez­pie­czać dobre życie ludu zgod­nie z tym, co jest mu nie­zbędne do osią­gnię­cia nie­biań­skiego szczę­ścia” (Tomasz z Akwinu, De regi­mine … Czytaj dalej Christus vincit, regnat, imperat

O państwie Bożym

1. Między Państwem a Kościołem nigdy nie będzie idealnych stosunków. Pisałem o tym w tekście Sojusz tronu z ołtarzem. 2. Nieszczęściem jest, że daliśmy sobie wmówić (jako Kościół), że prawidłowym jest oddzielenie Kościoła od Państwa. Dowodem na to jest to, że dla nas brzmią szokująco zdania potępione przez Piusa IX w Syllabusie: – „Kościół ma być oddzielony od państwa, a państwo od Kościoła”, – „W naszej epoce nie jest już użyteczne, by religia katolicka miała … Czytaj dalej O państwie Bożym

Sojusz tronu z ołtarzem

Sojusz tronu z ołtarzem wydawał świętych po stronie władców (Ludwik IX we Francji, Stefan na Węgrzech, Jadwiga w Polsce). Wydawał świętych męczenników po stronie Kościoła (Stanisław w Polsce, Tomasz Becket w Anglii). Idealniej zgody nie będzie nigdy ponieważ nie żyjemy w społeczności niebian, ale na ziemi i z całą mocą doświadczamy skutków grzechu pierworodnego i grzechów uczynkowych. Te ostatnie są szczególnie dotkliwe jeśli chodzi o ludzi Kościoła i ludzi władzy. Mówi się zatem … Czytaj dalej Sojusz tronu z ołtarzem