In vitro dla opornych

Kryteria moralne osądu: 1. Status cywilny dawców gamet. 2. Struktura aktu zapłodnienia pozaustrojowego. 3. Sposób pozyskiwania gamet. 4. Stan bezpieczeństwa zygot (przy produkcji i konserwacji). 5. Los embrionów nadliczbowych. 6. Ewentualność tzw. „matki zastępczej”. ad 1 Zapłodnienie pozaustrojowe dzielimy na heterogeniczne (gamety pozyskiwane są nie od małżeństwa) i homogeniczne (między małżonkami). Heterogeniczne jednoznacznie odrzucamy z przyczyn oczywistych. Homogeniczne jest „obiektywnie pozbawione … Czytaj dalej In vitro dla opornych

Dwa łyki metafizyki

Jaka jest metafizyczna struktura człowieka? Dlaczego metafizycznym błędem są twierdzenia aborcjonistów? Co będziemy „robić” w niebie? Metafizyka człowieka   Dla pogłębienia tematu: T. Stępień, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2013 (pdf) Strona dr n. med. Jacka Marii Norkowskiego OP poświęcona zagadnnieniom bioetycznym Moral­ność w punk­tach: Rze­czy ostateczne.

Parvus error

Mały błąd na początku, wielkim jest na końcu. Czemu źle patrzymy na problemy etyczne? Czy sprzeciw wobec in vitro jest tylko religijny? Dlaczego czasem nie warto dyskutować? Parvus error in principio

Pastorał i ul

Święty Ambroży przewija się w świadomości wielu jako mistrz św. Augustyna. Augustyn, poganin, przybył do Mediolanu, aby słuchać Ambrożego jako mistrza retoryki. Zachwycony m. in. talentem biskupa, zaczyna się nawracać. W końcu z rąk Ambrożego przyjmuje chrzest. Jednak biskup Ambroży ma na swoim koncie kilka wydarzeń, które rzucają światło na współczesność. Chodzi tu o relacje Państwo – Kościół. Na naszych oczach państwo, przez swych przedstawicieli, … Czytaj dalej Pastorał i ul

Między światłem a ciemnością

Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło … Czytaj dalej Między światłem a ciemnością