Wielkość i strach

Najmilsi: Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, … Czytaj dalej Wielkość i strach

Msza na klozecie

Wrażliwych uprasza się o opuszczenie tego tekstu. Oglądając zdjęcia przeróżnych celebracji ewangelizacyjnych i czytając komentarze oburzonych na „faryzeizm”, dochodzę do wniosku, że nie ma takiego liturgicznego dziadostwa, które nie znalazłoby swoich obrońców. Nie widzę więc przeszkód, aby jakiś postępowy kapłan jadąc pociągiem, cały dzień w zatłoczonym przedziale, nie mógł odprawić Mszy na desce klozetowej w toalecie PKP. Wszyscy, którzy się oburzą tą deklaracją są faryzeuszami i nie kochają Jana Pawła, który przecież … Czytaj dalej Msza na klozecie

Nowe Jeruzalem

Zbli­żała się pora Pas­chy żydow­skiej i Jezus udał się do Jero­zo­limy. W świą­tyni napo­tkał tych, któ­rzy sprze­da­wali woły, baranki i gołę­bie, oraz sie­dzą­cych za sto­łami bankierów. Wów­czas spo­rzą­dziw­szy sobie bicz ze sznur­ków, powy­pę­dzał wszyst­kich ze świą­tyni, także baranki i woły, poroz­rzu­cał monety ban­kie­rów, a stoły powywracał. Do tych zaś, któ­rzy sprze­da­wali gołę­bie, rzekł: ?Weź­cie to stąd, a nie rób­cie z domu mego Ojca tar­go­wi­ska?. Ucznio­wie Jego przy­po­mnieli sobie, że napi­sano: … Czytaj dalej Nowe Jeruzalem

Trzeba bowiem, ażeby królował

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: ?Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam … Czytaj dalej Trzeba bowiem, ażeby królował

Urzeczenie Liturgią

Tytuł tego wpisu pochodzi od Hansa Ursa von Balthasara. Autor oczywiście wychwala reformę liturgii po Soborze, w której „pokonano świeckie opory, cofając się aż do młodości chrześcijaństwa przywrócono i uzdrowiono wszystko, co zostało wyparte (…)”. Jednak w pewnym momencie nawet Balthasar dostrzega: „Niemniej jednak to wszystko nie jest jednoznaczne. W sposób drastyczny poznajemy to po reakcjach ludzi starych, którzy nie potrafią i nie chcą przystosować się do nowego porządku liturgicznego. Sprzeciwiają się … Czytaj dalej Urzeczenie Liturgią