KatoTaliban

1. Ciemność Świat starożytny upadł. – „Edykt Rotara” mówi o tym, że ludzie i wilki walczyli ze sobą o dziczyznę, – papież św. Grzegorz na najazd Longobardów zareagował lękiem i pisał: „jesteśmy świadkami końca świata” (poprzednik Grzegorza, Pelagiusz II zmarł na dżumę w czasie jej drugiego ataku w Italii). Grzegorz tak opisuje ów czas: „Miasta zostały zniszczone, warownie zniesione, wsie opustoszały. Nie ma już kto uprawiać pól, miastom brak … Czytaj dalej KatoTaliban

#ZdziwionyJakAteistaWPiekle

Metodologia 1. Syndrom kibica a. mecz piłkarski, na trybunach 20 tysięcy ludzi, faul. 10 tysięcy osób widzi, że zawodnik X sfaulował zawodnika Y, drugie 10 tysięcy widzi to samo zdarzenie i są gotowi bić się o to, że to zawodnik Y sfaulował zawodnika X. Czego nas to uczy? Że te same fakty dwie osoby mogą interpretować w skrajnie różny sposób (wszystko zależy od ich nastawienia … Czytaj dalej #ZdziwionyJakAteistaWPiekle

Zazdrość

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: ?Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście?. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: ?Czy nie jest to syn Józefa?? Wtedy rzekł do nich: ?Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum?. … Czytaj dalej Zazdrość

Christus vincit, regnat, imperat

1. Ogólny zarys relacji Państwo – Kościół zarysowałem w tekście Sicut in caelo et in terra. Dla pewnego porządku przypomnę kilka cytatów: a. ?Koniecz­ność roz­działu pań­stwa od Kościoła jest abso­lut­nie fał­szywą tezą, bar­dzo szko­dli­wym błę­dem” (Pius X, Vehe­men­ter nos). b. ?Kró­lew­ska funk­cja musi zabez­pie­czać dobre życie ludu zgod­nie z tym, co jest mu nie­zbędne do osią­gnię­cia nie­biań­skiego szczę­ścia” (Tomasz z Akwinu, De regi­mine … Czytaj dalej Christus vincit, regnat, imperat

Dilexit eum

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: ?Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę?”. On Mu rzekł: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”. Wtedy … Czytaj dalej Dilexit eum