Maria, Regina Poloniae

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. Jan Kazimierz ślubował we Lwowie, w 1656 roku. Wszyscy królowie potem prosili u stóp Maryi o błogosławieństwo. Stanisław August … Czytaj dalej Maria, Regina Poloniae

Moralność w punktach: Rachunek sumienia

Plan jest taki: napisać kilka punktów do rachunku sumienia według cnót teologicznych. Szczególna uwaga będzie skierowana na miłość i to w aspekcie aktu małżeńskiego. Zdaje sobie sprawę, że jest to temat trudny, ale w kontekście nieszczęśliwej wypowiedzi papieża Franciszka o „królikach” należy się przyjrzeć temu tematowi od strony teologii moralnej. 1. Bardzo dobrą praktyką jest codzienny rachunek sumienia. Wieczorem, przed udaniem się spać, połączony z aktem żalu doskonałego/niedoskonałego. … Czytaj dalej Moralność w punktach: Rachunek sumienia

Moralność w punktach: Spowiedź

1. „Należące do cnoty pokuty akty nawrócenia wtedy tylko prowadzą do powtórnego nawrócenia, o ile te akty poddają się władzy kluczy Kościoła, a jest jasne, że odpuszczenie grzechów jest działaniem cnoty pokuty, a raczej sakramentu Pokuty” (św. Tomasz z Akwinu, S. Th., III q. 86 a. 6 ad 3). 2. „Jeśli ktoś przeczy, że do pełnego i doskonałego odpuszczenia grzechów są wymagane u penitenta trzy akty, jakby materia … Czytaj dalej Moralność w punktach: Spowiedź

Moralność w punktach: Grzech śmiertelny

  Grzech przeciw Duchowi Świętemu jest nieodpuszczalny ponieważ jest postawą człowieka, nie zaś konkretnym czynem. a. „Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczine ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będą odpuszczone” (Mt 12,31) (Por. Mt 12, 31; Łk 12,10). Miłosierdzie Boże nie zna granic, lecz ten, kto świadomie odrzuca przyjęcie ze skruchą miłosierdzia Bożego, odrzuca przebaczenie swoich grzechów i zbawienie darowane przez Ducha Świętego … Czytaj dalej Moralność w punktach: Grzech śmiertelny

Moralność w punktach: Wolność

Decyzja moralna obejmuje całego człowieka (duszę, ducha i ciało) oraz sięga w wieczność. a. „Według nauki Kościoła wszyscy ludzie, którzy nie posiadają używania rozumu, a więc przede wszystkim dzieci przed wiekiem rozeznania, otrzymują od Boga szczęście życia przyszłego jako dziedzictwo (hereditas). Ci zaś, którzy posiadają możność rozumowania, mają je zdobyć jako zasługę (merces) przy pomocy dobrych czynów, wykonanych z pomocą łaski Boskiej. Pierwszym więc cel ostateczny jest … Czytaj dalej Moralność w punktach: Wolność