Moralność w punktach: Wstęp

1. „Parvus error in principio magnus est in fine” napisał Tomasz z Akwinu (De ente et essentia) przytaczając Filozofa. Mowa o moralności też musi podlegać tej zasadzie. Mowa bowiem o Teologii Moralnej, więc za punt wyjścia (jak w schemacie Sumy Tomasza) ma Boga. Zanim przejdziemy do pojęcia grzechu, zasługi i nawrócenia musi być pytanie o Boga. Jaki On jest? Kim On jest dla mnie? (w praktyce, … Czytaj dalej Moralność w punktach: Wstęp

Spotkanie z Bogiem

Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?”, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?” Odrzekł: „Nie jestem”. … Czytaj dalej Spotkanie z Bogiem

Jutro niedziela: Sąd z zaniedbań

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: ?Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane … Czytaj dalej Jutro niedziela: Sąd z zaniedbań