Sed contra

  Izraelici wyprodukowali sobie bożka. Nie zrobili tego ponieważ chcieli zapomnieć o jedynym Bogu. Zapomnieć się nie dało, bo „przed chwilą” ten Bóg ich wyprowadził z Egiptu, rozdzielił morze, wyprowadził wodę ze skały itd. Oni chcieli mieć boga na swoją miarę. Jak w średniowiecznej sumie istnieje w dzisiejszych czytaniach sed contra (lecz przeciw temu). Oto Jezus opowiada trzy przypowieści; o drachmie, o owcy, o synu (synach). Trzy przypowieści o jednym … Czytaj dalej Sed contra

Jutra nie ma

Jezus powiedział do swoich uczniów: ?Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby … Czytaj dalej Jutra nie ma

Moralność w punktach: Rzeczy ostateczne

Śmierć 1. Przez śmierć rozumiemy odłączenie duszy od ciała. Następuje ona, gdy ciało jest tak bardzo uszkodzone, że nie jest zdolne być podmiotem dla życia jakiego udziela dusza. a. Ciało żyje życiem duszy i kiedy ciało ulega zepsuciu tak, że nie jest zdolne uczestniczyć w życiu duszy, następuje śmierć. b. Człowiek był z natury śmiertelny. Bóg udzielił mu daru nieśmiertelności w taki sposób, że dusza całkowicie panowała nad ciałem … Czytaj dalej Moralność w punktach: Rzeczy ostateczne

Między światłem a ciemnością

Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło … Czytaj dalej Między światłem a ciemnością

Miara miłosierdzia

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”. Młody ksiądz został przeniesiony na parafię, gdzie był tylko proboszcz. Zwyczajem tej w tej parafii były wspólne posiłki kapłanów. … Czytaj dalej Miara miłosierdzia