Duc in altum

Spowiedź powinna wyprowadzać nas na głębię. Z jednej strony ta głębia dotyczy nas samych, z drugiej samego Boga. Przypomnijmy zatem kilka faktów. Znamy tzw. warunki dobrej spowiedzi. 1. Rachunek sumienia 2. Żal za grzechy 3. Mocne postanowienie poprawy 4. Spowiedź szczera 5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu Tu zarówno kolejność, jak i sposób wyrażenia jest ważny. 1. Przystępując do samego wyznania grzechów należy … Czytaj dalej Duc in altum

Denar

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: ?Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam?. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej tak samo … Czytaj dalej Denar

Quaerens me, sedisti lassus

W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: „Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny”. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli zatem ludzie do Mojżesza, mówiąc: „Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. … Czytaj dalej Quaerens me, sedisti lassus

Spowiedź grzesznika

Jest noc. Siedzę twarzą w twarz z obrazem Caravaggia. Kupiłem tę reprodukcję jakiś czas temu. To niema poezja, literatura, filozofia i teologia. Ten obraz szepcze, krzyczy, spowiada się. Waldemar Łysiak napisałby, że próbuje rozewrzeć usta obrazom. Nie mam monopolu na odczytanie tego obrazu. Każdy z was widzi barwy i linie. One są jak nuty. Wszyscy widzą to samo a jednak co pięć lat ma miejsce konkurs … Czytaj dalej Spowiedź grzesznika

Opętany niemowa

Przyprowadzono do Jezusa niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: „Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu”. Lecz faryzeusze mówili: „Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy”. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, … Czytaj dalej Opętany niemowa