Cztery uwagi o tolerancji

Tolerancja w języku a. pochodzi od łacińskiego „tolerantia” – znoszenie, wytrzymywanie, a to z kolei od bezokolicznika „tolerare” – znosić, cierpieć, wytrzymywać, b. z powyższego jasno wynika, że nie można tolerować pięknego widoku gór (nikomu nie przychodzi na myśl taka konstrukcja intelektualna; nie można tolerować czegoś dobrego np. toleruje smaczny obiad); można tolerować np. kiedy żona przesoli zupę (czyli znoszę to, że akurat dziś się jej nie udało). Tolerancja  w historii a. … Czytaj dalej Cztery uwagi o tolerancji