Zazdrość

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: ?Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście?. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: ?Czy nie jest to syn Józefa?? Wtedy rzekł do nich: ?Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum?. … Czytaj dalej Zazdrość

Przelewanie oceanu

Dwa pytania, na których wykłada się duża liczba praktykujących katolików: 1. Podaj minimum dwa cytaty z Ewangelii, które mówią o Trójcy Świętej. 2. Podaj minimum dwa cytaty z Ewangelii, które mówią, że Jezus jest Bogiem. Gdyby przyglądać się koncepcjom Boga w różnych religiach, to chrześcijaństwo wygrywa w cuglach. Żydzi bowiem są bezradni wobec „zasłony spoczywającej na ich sercach” (2 Kor 3, 15). Allah natomiast jest samotny … Czytaj dalej Przelewanie oceanu

Fałszowanie miłości

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma … Czytaj dalej Fałszowanie miłości

Uczucia niekochane

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: „Napisane jest: ?Mój dom będzie domem modlitwy?, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców”. I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem. W kościele nie rozmawiamy, nie krzyczymy, ściszamy głos i nabożnie się modlimy. I zasadniczo tak jest i być powinno. … Czytaj dalej Uczucia niekochane

Bogactwo

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego”. Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: „Któż więc może się zbawić?” Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe”. Wtedy Piotr rzekł do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko … Czytaj dalej Bogactwo