Zazdrość

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: ?Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście?. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: ?Czy nie jest to syn Józefa?? Wtedy rzekł do nich: ?Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum?. … Czytaj dalej Zazdrość

Extra Ecclesiam

Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy; i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę … Czytaj dalej Extra Ecclesiam

Boża ekonomia

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: ?Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam?. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo … Czytaj dalej Boża ekonomia

Moralność w punktach: Grzechy główne

1. Święty Jan wylicza niebezpieczne skłonności: „pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota” (1 J 2, 16). a. pożądliwość ciała – nieuporządkowana rozkosz zmysłowa lub jej pożądanie. Jak zazwyczaj w grzechu, zasadza się na czymś dobrym. Tu mamy do czynienia z popędem samozachowawczym (jedzenie, picie, wypoczynek) i z popędem do utrzymania rodzaju ludzkiego (stosunki płciowe) b. pożądliwość oczu – nieuporządkowanie w popędzie ku dobrom … Czytaj dalej Moralność w punktach: Grzechy główne